logo

01-06-2019 16:06:38 Schema schoonmaken velden en kleedkamers na afloop jeugdtoernooi

Schema schoonmaken velden en kleedkamers

na afloop van ons jeugdtoernooi op 22 juni 2019 (vanaf 17.30 uur) door

de aspiranten en junioren van KC De Pein

                                                                                          

Naam              Uit te voeren activiteit                                          Onder leiding van        

Sjolke      )

Wiebe      )

Marc        )      Schoonmaken eigen GRASveld*                      Christiaan

Roy         )

                                              

 

Romke     )

Hylke       )     Schoonmaken eigen KUNSTgrasveld                Bonne

Piete        )     (NIET MET PRIKSTOKKEN!)

                .                              )                                                                                          

 

Astrid V.    )                                                                                                                       

Jildou       )            

Marije A.  )   Schoonmaken A-veld ONT                                  Dagmar

Marije B.  )   (NIET MET PRIKSTOKKEN!)

Benthe     )

Iris          )                                                          

Anne       )  

                                             

Patrick     )

Sven       )

Bowe       )        Schoonmaken B-veld ONT*                           Hidde en Krista

Ingmar    )

Marit        )

Anneke    )

Grietje     )

               

Klaas Jan )

Henk       )

Rixt         )

Amber     )       Schoonmaken C-veld ONT                                 Dennis

Ilse         )       (NIET MET PRIKSTOKKEN!)

Imke       )

 

Anouk             )

Doetsje           )

Esther             )

Jantsje            )

Marieke           )

Astrid G.          )  Schoonmaken alle kleedkamers                       Evie Riemersma en          

Hedwig Maaike )                                                                             Anneke Altena

Kris                 )

Miriam             )

Tynke              )                            

                                                                                                             

* Met behulp van prikstokken (prikstokken en vuilniszakken liggen naast de tent van de wedstrijdleiding).

NB De toernooicommissie verzoekt de genoemde leiding er op toe te willen zien dat alle genoemde jeugdleden tijdig bij het aan hen toegewezen onderdeel aanwezig zijn en te willen controleren of hun taak goed wordt uitgevoerd. Hierbij hoort ook het verwijderen van de afvalbakken!

 

Namens de toernooicommissie,

Marrit de Vries en Janco Akkerman

jeugdtoernooi@kcdepein.nl

 

 


01-06-2019 16:06:38 - Jeugdtoernooi | weekrapport

Reacties