logo

13-05-2020 21:05:08 Corona Protocol KC de Pein

Het kabinet heeft op 21 april 2020 besloten om kinderen en jongeren vanaf 29 april 2020 weer de ruimte te geven voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

Dat wil zeggen:

-       Kinderen t/m 12 mogen onder begeleiding buiten sporten;

-       Jongeren van 13 t/m 18 mogen onder begeleiding samen buiten sporten, maar dienen zich te houden aan de 1,50 meter regel.

Op 6 mei is medegedeeld dat ook voor sporters van 19 jaar en ouder er gesport mag worden in de buitenlucht vanaf 11 mei.

Dit protocol wordt geschreven voor de jongeren van 13 t/m 18 jaar, maar is tevens geldig voor de sporters ouder dan 18. Kinderen tot 12 jaar volgen dezelfde regels met één afwijking. De kinderen mogen onderling wel binnen de anderhalve meter van elkaar komen.


Vanuit de vereniging zullen wij op vrijdag, startend op 15 mei, voor zoveel mogelijk leden trainingsmomenten gaan aanbieden, deze trainingsmomenten zullen geheel vrijblijvend zijn, maar we werken met een aanmeld-principe (maximaal aantal spelers per training en vol=vol)
Het trainingsschema wordt op de kuorkeside gepubliceerd: zie hier.

Vanuit de club willen wij ons graag houden aan het hier onder beschreven protocol, wat bestaat uit de volgende punten:

-       Algemeen

-       Attributen en voorwerpen

-       Accommodatie

-       De training

-       Voor de sporters

-       Voor de ouders/verzorgers

Algemeen

-       Jongeren van 13 jaar of ouder die deelnemen aan de training worden geadviseerd om legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training, legitimatieplicht kan door de gemeente worden gehandhaafd;

-       Wanneer er geen trainer beschikbaar is gaat de training niet door;

-       Op basis van beschikbare ruimte en materiaal wordt er gekozen voor maximaal 8, 12 of 16 deelnemende jongeren (zie schema).

 

Attributen en voorwerpen

-       Het sportmateriaal (korfbalpalen/korven en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;

-       De trainer en/of Corona Coordinator zet palen op de velden klaar. Deze kunnen binnen het veld verplaatst worden. Er kunnen geen extra palen worden neergezet;

-       De vereniging plaatst duidelijk zichtbaar de reinigingsmaterialen met desinfectiemiddel op en rond het complex;

-       Neem allemaal je eigen gevulde bidon mee, liefst met naam, en alleen daaruit drinken. Zet de bidons ook 1,5 meter van elkaar vandaan. 

 

Accommodatie

-       Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de trainingsaccommodatie;

-       Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de sportaccommodatie;

-       Na de training moeten de sporters en trainers direct de accommodatie verlaten;

-       Was voor en na de training thuis je handen je handen conform de richtlijnen van het RIVM; Op het terrein zelf moet je vóór en na de training je handen desinfecteren.

-       De kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige ruimtes zijn gesloten;

-       Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar, gelieve ook thuis vóór de training nog gebruik van maken.

 

De training

-       De training is geheel vrijblijvend;

-       Aanmelden verplicht, maximaal 8,12 of 16 jongeren vol=vol;

-       De training bestaat uit korfbalgerelateerde oefening of kracht en/of conditie

-       De anderhalve meter regel is ten allen tijde van toepassing tussen spelers onderling, trainers onderling en spelers en trainers.

 

 

Voor de sporters

 

-       Houd 1,5 meter afstand;

-       Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;

-       Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;

-       Zorg ervoor dat je thuis al je sportkleding hebt aangetrokken, omkleden is op de accommodatie niet mogelijk;

-       Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);

-       Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;

-       Schud geen handen;

-       Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals bidons;

-       Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;

-       Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;

-       Desinfecteer vóór en na de training je handen

-       Verlaat direct na het sporten de accommodatie;

-       Volg de aanwijzingen van de trainers op.

 

 

Voor de ouders/verzorgers

 

-       Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;

-       Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren);

-       Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers of Corona Coordinator;

-       Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden. Neem hiervoor altijd eerst contact op met iemand van het bestuur.

-       Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


13-05-2020 21:05:08 - Algemeen | weekrapport

Reacties