logo

11-01-2024 21:01:18 ALV op 1 februari 2024

Aan alle (ere-)leden en ouders van jeugdleden;

 

Algemene ledenvergadering KC de Pein

donderdag 1 Feb 2024, aanvang 20.00 uur in de Kuorkesitter.

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen vorige ledenvergadering
 • Terugblik afgelopen jaren
 • Financieel overzicht 1 juli 2019 - 1 juli 2023
 • Verslag en Verkiezing kascommissie
 • Begroting 2023-2024
 • Contributie
 • Jaarverslagen Commissies
 • Bestuursverkiezing; 
  Wij zoeken nieuwe bestuursleden!
 • Rondvraag
 • Sluiting

11-01-2024 21:01:18 - Algemeen | weekrapport

Reacties