logo

17-10-2016 17:10:05 Samenwerking KC de Pein en Fysiotherapie Smith

Fysiotherapie Smith, werkzaam in Opeinde, Garijp en Wergea, biedt leden van KC de Pein de mogelijkheid om op de dinsdagen vrijblijvend gebruik te maken van een inloopspreekuur. Doel van KC de Pein en Fysiotherapie Smith is om de drempel naar een fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden voor sporters die een blessure of andere belemmering in het bewegen ervaren.


(Klik op het plaatje voor een vergroting)

Gedurende de zaalcompetitie zal het inloopspreekuur plaatsvinden in de praktijk van Fysiotherapie Smith  te Opeinde, Dokter Siebingasingel 115, vanaf maart 2017 zal dit in de kantine van KC de Pein zijn.

deWITdePEIN - Algemeen | weekrapport


17-10-2016 10:10:45 Pein 1 heeft genoeg aan één tussensprint

Op de laatste mooie dag van het jaar kwam Vefo op bezoek in Opeinde. De Pein 1 liet ondanks een groot publiek echter een ondermaatse pot korfbal zien.
Beide teams kwamen moeizaam tot scoren wat na 20 minuten in een 5-5 tussenstand resulteerde. 
Het geforceerde haastige spel van de peinders veranderde op dat moment waarmee de poppetjes even op de goede plaats werden gezet. 
 
Door een fraai afstandschot van Jan Klooster werd de toon gezet en via een 8-5 ruststand stoomde de Pein rustig door naar de 16-5. Met nog een tien minuten op de klok konden de bezoekers uit Veeningen weer wat meedoen en de eindstand werd uiteindelijk op 17-8 bepaald.
 
De Pein gaat na 7 overwinningen op rij zich nu opmaken voor de zaalcompetitie op een niveau hoger. Start zaalcompetitie is op zondag 13 November.
 
De Pein 2 kwam een sterkere tegenstander tegen dan de ranglijst deed vermoeden. Kinea was schotvaardiger en maakte vroeg in de tweede helft het verschil. De Peinders konden het spel op een gegeven moment helemaal niet meer maken tegen een achterverdedigend Kinea. Pas in de slotfase werd er een oplossing gevonden, maar het verschil was te groot om in de laatste 10 minuten recht te breien.
 
De Pein 3 begon de Peindei met een vermakelijke en spannende pot korfbal tegen het Wêz Warber / Wêz Fluch combinatie tweede team. Na een 9-6 ruststand kwamen de korfballers uit Hempens en/of Goutum nog heel dichtbij maar op 13-12 kwam het eindsignaal. Een week eerder werd er nog kansloos verloren met 17-8 en nu waren de Peinders scherper in het verdedigen. Nog speciale dank gaat uit naar de opgeroepen wissel Ruurd Riemersma die zijn invalbeurt meteen bekroonde met een doelpunt.
 
Alle uitslagen en standen staan op de competitiepagina.

deWITdePEIN - Competitie | weekrapport


13-10-2016 17:10:54 Laatste veldweekend met eerste Pein-dei... met stamppot!

Door verplaatsingen en terugtrekkingen is het er nog niet van gekomen dit seizoen tot aan komende zondag. Er is een Pein-dei. Alle drie de seniorenteams spelen zondag thuis en we gaan natuurlijk driemaal voor de winst. Wij hopen op veel publiek langs de lijn.
Na de wedstrijd van het eerste zullen 34 36 personen aanschuiven aan het Stamppotbuffet in de kantine.

Zaterdag zullen de B2 en A1 op het Douwekamp het veldseizoen respectievelijk sluiten en pauzeren, de A's spelen een volledige competitie en gaan na de zaal weer verder. De A2 moest in eerste instantie ook thuis, maar met latere wijzigingen is dit een bezoek aan Oldeberkoop geworden.

Aanvang Pein A1 op zaterdag is 14.00 uur, zondag zijn er vanaf 11.30 uur wedstrijden en aanvang Pein 1 is 14.30 uur.

Volledige programma op de competitiepagina.

deWITdePEIN - Algemeen | Competitie | weekrapport


11-10-2016 09:10:31 Pein komt moeizaam langs stug KIA

Op een strakke grasmat in Koekange speelde de Pein tegen laagvlieger KIA. Op papier een simpele partij, maar gaandeweg de eerste helft bleek dit alles behalve het geval. Na een 1-4 voorsprong kwam KIA sterk terug en zelfs voorbij de Peinders tot 7-5. Door twee treffers op rij van Koop v/d Velde, vandaag goed voor 7 treffers, kwam de Pein weer op stoom en werd de 7-9 ruststand behaald. 

Na de thee was het wederom even zoeken naar het goede spel, maar na een tiental minuten was de tegenstand gebroken en kon de Pein de vele kansen die gecreëerd werden af en toe afronden. Mooi uitgespeelde doelpunten van het herenduo Alle Harm de Jong en Jan Klooster werden afgewisseld door afstanders van de gezusters Britta en Dagmar Rozema. Moeizaam werd de 20 gehaald aangezien KIA alles in de strijd gooide om de peinders hieronder te houden. Eindstand 9-20 in een stevige pot. 

Volgende week komt VEFO naar Opeinde om de laatste wedstrijd voor de zaal te spelen. Aanvang 14.30 uur op sportpark Douwekamp.

De Pein 2 was vrij, zondag a.s. komt Kinea 2 naar Opeinde.

Een gehavend De Pein 3 kon in een drassig Goutum niet tot een goed resultaat komen; 17-8 verloren. Zondag de return in Opeinde op de eerste Pein-dei van dit seizoen!

deWITdePEIN - Competitie | weekrapport


07-10-2016 16:10:05 Kom stamppot eten in de Kuorkesitter op zondag 16 oktober

Zondag 16 oktober is de eerste 'echte' Pein-dei van dit seizoen; Alle seniorenteams spelen die dag thuis. 
Reden om er een mooie dag van te maken.

Wat?
Een heerlijk stamppotbuffet, verzorgd door Slagerij Biesma

Wanneer?
Zondag 16 oktober ~18.00 uur

Wie?
Iedereen mag mee! Spelers, leden, supporters, aanhang en iedereen die zich verbonden voelt bij KC de Pein en ook van lekker stamppot eten en gezelligheid houdt

Kosten?
€10 p.p. en kinderen tot 12 jaar €5

Gaaf! Waar meld ik me aan?
Stuur een bericht naar Dennis de Wit en je komt op de lijst. 
06 14 323 789 of Dennis@kcdepein.nl

Geef je zsm op, uiterlijk woensdag 12 oktober!

deWITdePEIN - Algemeen | weekrapport


05-10-2016 22:10:59 Uitzending rubberingestrooide kunstgrasvelden Zembla - Update 8-10-2016

Update december 2016:

Afgelopen dinsdag (20 december) heeft het RIVM de resultaten gepubliceerd over het extra onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

lees hier een samenvatting van het rapport: https://drive.google.com/open?id=0BwutjyULvvCDdUdKZ3JRWnlJVVJyYnltX08xaHdwWFNITXUw 


 

Update november 2016:

Nieuws vanuit de gemeente die wij ontvangen hebben:

Gemeente Smallingerland: De autobandenbranche heeft los van het RIVM een eigen onderzoek gedaan naar het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De NOS heeft gister gepubliceerd dat zij de uitslag van 50 onderzoeken mochten inzien en heeft die vergeleken met tien andere onderzoeken van voetbalvelden. 

Hieruit is gebleken dat 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevatten.

Dit nieuwsitem heeft opnieuw de nodige onrust veroorzaakt. Ook wij als gemeente hebben het bericht met zorg gevolgd.

Voor een juiste afweging hebben wij een compleet onderzoek van de RIVM nodig. De resultaten van het onderzoek worden verwacht voor de kerstvakantie.

Op dit moment zullen wij dus geen maatregelen nemen en staan wij achter de adviezen van de RIVM en KNVB.

-------

UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 28-11-2016

Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm. 

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/

Geen wijziging van standpunt RIVM

Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM. 

Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.

Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.

Informatie

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op onze eigen website (www.sportengemeenten.nl) staat de meest recente informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 070 37 38 055, of voor dringende aangelegenheden met 06 42 43 32 12 (André de Jeu).

Met vriendelijke groet,

André de Jeu

Directeur

 

Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 16268, 2500 BG Den Haag; Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag

Telefoon:  070 373 80 53


 

Update 10-10-2016:

Minister Schippers heeft alle gemeentes een brief gestuurd welke ook met ons is gedeeld als vereniging.

De brief is hier terug te lezen.

Update 8-10-2016:

Op NOS teletekst staan de volgende tips: 

RIVM-douchen na sport op kunstgras

Het RIVM adviseert ouders om kinderen niet te laten spelen met rubberkorrels van een kunstgrasveld. Woensdag werd bekend dat de korrels mogelijk giftig zijn. Het RIVM raadt ook aan om na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken.

Volgens het RIVM is er geen verhoogd risico door sporten op deze velden, op basis van eerder onderzoek. Het sporten op deze kunstgrasvelden wordt door het RIVM dan ook niet afgeraden.

Veel ouders en sportclubs zijn ongerust geworden door de uitzending van Zembla.
De KNVB wil nieuw onderzoek naar de velden, net als minister Schippers.

Noot: bij KC de Pein vinden we het normaal dat alle sporters douchen na een training of wedstrijd en alle faciliteiten zijn daarvoor ruimschoots voorhanden op onze accommodatie 


Update 7-10-2016:

KC de Pein ontving vandaag het volgende bericht van de Gemeente:

De uitzending van Zembla woensdagavond over mogelijke schadelijke gevolgen van sporten op kunstgras met rubbergranulaat heeft landelijk geleid tot de nodige vragen en onrust.

Donderdagmiddag heeft het RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu) een verklaring opgesteld waarin het volgende gezegd wordt: 

“Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.”

Het RIVM geeft in dezelfde verklaring aan aan te dringen op nieuw onderzoek. De gemeente Smallingerland heeft besloten om dit onderzoek af te wachten. Men voert geen eigen onderzoek uit.

Zodra er meer informatie bekend is, zullen we dit met u delen.


Het televisieprogramma ZEMBLA,  zond woensdag 5 oktober 2016 een item met de titel:  'Gevaarlijk spel' uit.

Deze uitzending gaat over risico's van rubber ingestrooid kunstgras. In de gemeente Smallingerland zijn 8 kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met een rubbergranulaat. KC de Pein heeft ook zo'n kunstgrasveld.

Een dag vóór de uitzending is KC de Pein geinformeerd door de gemeente aangaande deze uitzending:
De gemeente wil graag benadrukken dat het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  in 2006 heeft vastgesteld dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van het RIVM.

Het kan zijn dat er naar aanleiding van de uitzending vragen over dit onderwerp zijn. Als dat het geval is, neem dan gerust contact met het bestuur op. Dit kan door ons doorgespeeld worden richting de gemeente.

Zodra wij vanuit andere bronnen formele mededelingen ontvangen zullen wij deze ook breed verspreiden.

Kcdepein - Algemeen | weekrapport


02-10-2016 18:10:38 De Pein wint na moeizame tweede helft van Zunobri (incl. foto's)

De Pein 3 punten los van runner-up Zunobri

De kraker van de vierde klasse A leek in eerste instantie geen wedstrijd te worden. Ondanks een felle start duurde het zo'n 5 minuten voordat de Pein via invaller Janco Ottema de score opende. De Pein bleef geduldig doorborduren met meerdere treffers van Alle Harm de Jong, Koop van der Velde en een fraaie doorloopbal van Kim Hoekstra die de vorige week geblesseerde Marrit de Vries verving.
Na 20 minuten spelen wist Zunobri pas wat in te brengen op 6-1. De aanvallen van de bezoekers uit Zuidhorn kwamen nooit verder dan een enkel schot en de peinders bleven gestaag de score uitbreiden tot 10-1. Het honderdste doelpunt voor de Peinders in 5 wedstrijden werd door Alle Harm de Jong gemaakt. In de slotminuten van de eerste helft sloeg de paniek toe en daar maakte Zunobri dankbaar gebruik van door wat korte kansjes er in te prikken. De 13-4 ruststand gaf een duidelijk beeld van het veldspel. De Peinders waren heer en meester op het veld en in de afronding, Zunobri kon geen potten breken. 

Alle Harm de Jong is zijn opponent voorbij en scoort hier niet, even later in een strafworp uiteindelijk wel de 4-0. (klik op de foto voor meer wedstrijdfoto's) 

"Er moet iets in de thee hebben gezeten" werd achteraf gesuggereerd, maar dat Zunobri een gigantische opleving ervaarde was overduidelijk. Na de 15-5 waren de Peinders de weg even kwijt en lieten de Zunobrianen zien dat ze de grootste concurrent van De Pein zijn in de titelstrijd. Met maar liefst 9 treffers op rij kwamen de bezoekers tot op één punt verschil op 15-14. Het was een doorloopbal van Janco Ottema en een vrije bal door Dagmar Rozema die het tij weer deden keren waarna Alle Harm de Jong met zijn achtste treffer de genadeklap gaf op 18-14. Deborah van der Meulen kwam nog binnen de lijnen voor Hoekstra en ook Hidde Altena maakte minuten en ook deze junioren lieten met prima steunend werk zien dat de Pein een gezonde basis voor de toekomst heeft.
In het laatste kwartier probeerde Zunobri nog een tweede come-back te forceren, maar het was vooral Mariska Boonstra die van de geboden ruimte wist te profiteren met drie doelpunten. Op 22-16 floot de prima leidende scheidsrechter Oostra voor het laatst en daarmee kan de Pein de punten weer bijschrijven.

Het gat met Zunobri in verliespunten is 3, waarmee De Pein in de perfecte positie zit en zich volgende week bij winst al Herbstmeister mag noemen. Dan zal er in Koekange gewonnen moeten worden van KIA, aanvang 14.30 uur.

Verslag met dank aan Dennis

 

De Pein 2 speelde tegen Club Brothers 3, een Groningse ploeg die een poging tot achterverdedigen deed, maar niet bij machte was om aanvallend het verschil te maken. In een ietwat slome pot werd het ook nog spannend omet een 6-4 ruststand, maar ondanks wind en regen wisten de peinders zichzelf op te peppen en het verschil te maken. Eindstand 15-9.

De Pein 3 was door een eerdere ontmoeting gewaarschuwd voor een loepzuivere tegenstander en zette van meet af aan druk op het herenkwartet van Rodenburg 4. In een spannende, goede en leuke wedstrijd kon geen van beide teams een gat slaan. De Pein wist in de slotfase via twee treffers van Germiena Bouma toch het verschil te maken en een 13-12 winst aan te tekenen.

Kcdepein - Competitie | weekrapport


29-09-2016 08:09:50 'Terugkomavond' Besturen Met Een Visie 2016

Voor de zomervakantie zijn er diverse avonden georganiseerd in het kader van "Besturen met visie". Deze avonden zijn goed bezocht en samen hebben we kunnen kijken naar de SWOT op de korte- en lange termijn van onze korfbalclub. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een kort en krachtig beleidsplan waarin de prioriteiten van de korfbalclub staan genoemd voor de komende 2 tot 5 jaar.
 
De "opbrengst" van deze avonden willen we graag aan alle eerdere deelnemers en overige geinteresseerden gezamenlijk terugkoppelen en bespreken, zoals destijds toegezegd.
 
Wanneer: Woensdag 5 oktober 2016. (vooraankondiging in laatste Kuorkerinder)
Tijd:          Inloop vanaf 19.30 uur. Start 19.45 uur.
Locatie:    Kantine Kc De Pein
 
mvgr.
Dagmar
Dennis
Gerard

deWITdePEIN - Algemeen | weekrapport


26-09-2016 03:09:01 Pein overtuigend langs Korwi

Onder zonnige omstandigheden werd er aangetreden tegen Korwi uit Winschoten (ditmaal zonder het tweede vooraf).

Marrit de Vries opende de wedstrijd met 2 scores middels een afstander en een vrije bal. Na wat over weer spelen, een doelpunt van Alle-Harm de Jong, het uitvallen van die zelfde Marrit de Vries (goed vervangen door Janna Plantinga) en de benutte strafworp van Koop van der Velde stond het 4-1 in het voordeel van de Peinders. Na beheerste aanvallen en goede verdedigende druk eindigde de eerste helft 11-6 in het voordeel van de Peinders.

In de tweede helft ging het vlaggenschip rustig door met het scoren van doelpunten middels scores van Mariska Boonstra, Koop van der Velde, Dagmar Rozema, Julian van Leer en Alle-Harm de Jong speelde De Pein beheerst de wedstrijd uit om vervolgens voor de vierde keer op rij 20+ doelpunten te noteren. Eindstand 20-11.

Aankomende week speelt De Pein tegen de nummer 2, Zunobri uit Zuidhorn op sportkamp Douwekamp te Opeinde om 15:30 uur.

Verslag met dank aan Jan

Overige uitslagen via: Competitie

Pein 2 was vrij ivm terugtrekking tegenstander.

Pein 3 verloor in een boeiende pot van WH/DOW 6.

deWITdePEIN - Competitie | weekrapport


18-09-2016 20:09:27 Pein wederom met winst aan de haal

De Pein 1 speelde in Wapserveen tegen Moedig Voorwaarts. Na de eerste helft was er reeds een 5-11 voorsprong behaald die in de tweede helft rustig uitgebreid werd. Eindstand 13-22.
Volgende week speelt de Pein thuis tegen Korwi uit Winschoten.

Moedig Voorwaarts 1 – De Pein 1

Nadat eerder deze week al werd gekorfbald tegen Kinea 1 voor de bekerwedstrijd, mocht de Pein vandaag afreizen naar Wapserveen om te korfballen tegen Moedig Voorwaarts 1. Moedig Voorwaarts had de eerste wedstrijd net verloren, waar de Pein al twee wedstrijden had gewonnen.

Om 14:30 uur floot scheidsrechter van der Veen voor het eerste fluitsignaal. Het was de Pein die, in de inmiddels zomerse temperaturen, begon met scoren. Het eerste kwartier wist de Pein het doelpuntenaantal van de tegenstander op 0 te behouden en zelf 5 te scoren. Het was Moedig Voorwaarts, daarbij vooral de dames, die erg gefocust waren op de doorbraak. Het team uit Wapserveen wist terug te komen met twee verschil tot 5-7.  Vervolgens wisten de Peinders nog vier keer de korf te vinden en met 5-11 in het voordeel van de geelhemden werden de kleedkamers opgezocht.

Onder het genot van een bakje thee werd door coach Otto van Zanden benoemd wat goed ging, maar ook wat beter kon de tweede helft. Dat was vooral om scherp te starten! Daar werd goed naar geluisterd. Koop van der Velde en Alle-Harm de Jong wisten beide hun 5e doelpunt van de wedstrijd te maken en ook Dagmar Rozema en Marrit de Vries wisten een doelpunt mee te pikken. Pieter Faber en Kim Hoekstra uit de A’s werden halverwege de tweede helft ingezet en konden ook nog wat speelminuten maken. De Pein wist uit te lopen naar een 9-20 voorsprong. Richting het einde van de wedstrijd ging de Pein iets mee in het vertraagde spel van de tegenstander waardoor Moedig Voorwaarts nog een paar wist te scoren, maar de wedstrijd was al zo goed als beslist. Mariska Boonstra en Alle-Harm de Jong maakten de laatste doelpunten van de wedstrijd, waardoor de Pein met 13-22 wist te winnen en ook deze week de punten meeneemt naar Friesland.

Volgende week zondag komt Korwi 1 uit Winschoten op bezoek in Opeinde en ook dan zal de Pein weer voor de winst gaan!

Verslag met dank aan Marrit

De Pein 2 speelde in Twijzel een zware pot tegen de lokale korfballers. Met een gehavend team werd er tegen een voltallige selectie gestreden, maar dat ging aanvankelijk bijzonder goed. Aan het einde van de eerste helft nam Olympia echter de controle en er werd rap een 8-4 voorsprong behaald. Na de rust schoten de Olympianen met scherp en konden de peinders de kansen niet afronden. Eindstand 20-7.

De Pein 2 is volgende week vrij wegens een terugtrekking. De jonge peinders willen graag een oefenwedstrijd spelen op het vrije moment op de zondagmiddag; 13.00 uur Opeinde, kunstgras. contact via Dennis@kcdepein.nl.

De Pein 3 kwam niet verder dan een 12-8 verlies in Rottevalle.

Gisteren speelde De Pein A1 een soortgelijke derby in Eastemar, deze was prooi voor De Pein met 8-14.

Alle overige uitslagen zijn terug te vinden op de competitie-pagina.

deWITdePEIN - Competitie | weekrapport


Hoofdsponsor KC de Pein


Laatste nieuws

Agenda

Kuorke Twitter

image
Het wedstrijdprogramma van vandaag geeft vandaag 1 thuiswedstrijd om 15.30 uur; Pein 1 - @KVDTL 1. Overig programma… https://t.co/88mkdVMJGn

2017-09-23 09:04:09 | Reageer | Retweet

image
De Peinders hadden het vizier even op scherp en sloegen een beslissend gat. Eindstand 17-13. Pein A1 bekert een ronde verder! #cupfighters

2017-09-21 20:53:09 | Reageer | Retweet

image
De A1 staat 8-5 voor tegen @kvkinea A1 in de beker. Een stugge wedstrijd waar de doelpunten duur zijn...

2017-09-21 20:15:09 | Reageer | Retweet

image
Gisteren won de Pein 3 de midweekse dorpsfeest-/expansie- inhaler met 11-18 bij @WordtKwiek. Vanavond in juniorenbeker Pein A1 - @kvkinea A1

2017-09-21 08:37:09 | Reageer | Retweet

image image
Scherpte in beginfase nekt KC de Pein in Uffelte https://t.co/SV3YHfnEr5 via @kcdepein

2017-09-18 09:38:09 | Reageer | Retweet

image
Het derde verloor 16-11 van het geroutineerde @dow_kv / @wezhandich 6. Alle (peinder) uitslagen van dit weekend via… https://t.co/EAHGYN1ZFX

2017-09-17 19:22:09 | Reageer | Retweet

image
Pein 1 behaalt nooit een voorsprong in Uffelte, het was aanklampen. Koru wint met een 18-14 einstand. Geen punten voor de selectie helaas 😔

2017-09-17 16:01:09 | Reageer | Retweet

image
Na slecht 1e kwartier pakte de Pein 2 de draad weer op, maar na een 4-5 voorsprong liep het weer te stroef. Tweede helft via 8-7 naar 17-14.

2017-09-17 15:20:09 | Reageer | Retweet

image
De Pein drukt in de tweede helft door tegen Roreko https://t.co/C5dVisHSK0 via @kcdepein

2017-09-11 08:45:09 | Reageer | Retweet

image
RT @SmelneSport1: In 3A wint @KCdePein haar eerste wedstrijd van het seizoen. Thuis wordt Roreko met 23-18 verslagen.

2017-09-10 18:30:09 | Reageer | Retweet

image
Uitslagen KC de Pein van afgelopen weekend; https://t.co/qRQ3ziatIB

2017-09-10 16:38:09 | Reageer | Retweet

image
De Pein kon 2e helft de aanvallen van @kv_Roreko ontregelen en bleef keihard werken voor kansen. Na 19-14 was het wel klaar, eindstand 23-18

2017-09-10 15:56:09 | Reageer | Retweet

image
Het tweede is nog wat zoekende naar de combinaties, de vorm en met name... doelpunten. Prima strijd en spel, uitslag kon echter beter; 6-17.

2017-09-10 15:16:09 | Reageer | Retweet

image
Pein 1 maakt vlak voor rust even het verschil; 12-10 in gelijkopgaande wedstrijd tegen @kv_Roreko.

2017-09-10 15:12:09 | Reageer | Retweet

image
De C's starten de competitie onder droge omstandigheden 🌥 https://t.co/DdcmCXFJjw

2017-09-09 11:33:09 | Reageer | Retweet

image
In verband met het dorpsfeest is het programma van dit weekend uitgehold tot 5 wedstrijden. Morgen Pein 1 & 2 thuis… https://t.co/1ZhF5uDmR7

2017-09-09 10:09:09 | Reageer | Retweet

image image
Pein verslikt zich in loepzuiver DES bij start competitie https://t.co/vBodqflLDm via @kcdepein

2017-09-04 11:35:09 | Reageer | Retweet

image
De Pein verliest de eerste competitiewedstrijd met 22-18. @kvdes scoorde elke kans die ze kregen. Rendement van de peinders was onvoldoende.

2017-09-03 15:49:09 | Reageer | Retweet