logo

Leijenloop nieuws

01-01-2012 13:01:32Uitslagen 2012 - 5,2km Heren

Nr.   Tijd   Naam   Plaats B-Nr. Loopgroep
1   0:17:50   Jesse Nijboer   Uffelte 389  
2   0:19:16   Paul Geertsma   Harlingen 324  
3   0:19:56   Michiel Veenstra   Oostermeer 422  
4   0:20:00   Bauke Ytsma   Bergum 405  
5   0:20:22   Geale Simon Postma   Kollum 416  
6   0:20:40   Ronald Vanger   Burgum 318  
7   0:20:40   Jouke-Atze Posthumus   Rottevalle 310  
8   0:21:25   Robert Snoek   Buitenpost 305  
9   0:21:48   Bart Berga   Terwispel 445  
10   0:21:55   Lammert Baas   Buitenpost 434  
11   0:22:33   Redmar Dijkstra   Visvliet 119 IRun2BFit
12   0:22:43   Ivan Spijkstra   Kollum 75 IRun2BFit
13   0:22:48   Andries Barwegen   Surhuizum 114 IRun2BFit
14   0:23:00   Tjalling Heeringa   Leeuwarden 438  
15   0:23:43   Bart de Groot   Ureterp 402  
16   0:23:52   Geert Bartsma   Sneek 377  
17   0:23:55   Bas Leeuwerik   Groningen 317  
18   0:24:35   Albert Wijma   Opeinde 312  
19   0:24:37   Julian van Leer   Opeinde 311  
20   0:25:13   Marco Wijnsma   Opeinde 307  
21   0:25:44   Remko van der Heide   Drachten 387 Loopgroep Leijenloop 2012
22   0:25:47   Henk van der Bij   Garijp 399  
23   0:25:48   Harro Tabak   Buitenpost 161 IRun2BFit
24   0:25:48   Martijn Douma   Buitenpost 60 IRun2BFit
25   0:26:10   Thomas Landman   Opeinde 424  
26   0:26:11   Hidde Bouma   Nijega 323  
27   0:26:14   Remco Landman   Opeinde 425  
28   0:26:26   Stefan Wijnsma   Opeinde 306  
29   0:26:37   André Kuijper   Drachten 376 Loopgroep Leijenloop 2012
30   0:26:49   Anco Bouma   Nijega 322  
31   0:26:50   Jelmer Groos   Opeinde 400  
32   0:26:51   Auke van der Wal   Opeinde 398  
33   0:27:56   Egbert Pijl   Sumar 326  
34   0:28:04   Pieter Faber   Opeinde 308  
35   0:28:41   Gerrit Landsaat   Visvliet 96 IRun2BFit
36   0:28:41   Jurgen Kerkman   Buitenpost 94 IRun2BFit
37   0:28:44   Albert de Vries   Kollumerzwaag 166 IRun2BFit
38   0:28:45   Hendrik Kingsbergen   De Westereen 155 IRun2BFit
39   0:28:46   Fabian Hoogvorst   Groningen 302  
40   0:28:47   Bart Jacobi   Nijega 419  
41   0:29:16   Danny van der Schaaf   Goutum 201 IRun2BFit
42   0:29:28   Jacob Frolich   Drachten 444  
43   0:29:54   Frans Corpier   Opeinde 435  
44   0:29:54   Gertinus Oostra   Gerkesklooster 13 IRun2BFit
45   0:30:09   Jesse Capelle     174 IRun2BFit
46   0:30:20   Eric van Dijk   Opeinde 426  
47   0:30:22   Ljibbe Kuipers   Buitenpost 197 Irun2BFit
48   0:30:49   Johan de Vries   Triemen 191 IRun2BFit
49   0:30:52   Auke Niek van der Heide   Opeinde 304  
50   0:30:54   Marnix Helfferich   Drachten 364  
51   0:30:57   Durk de Haan   Buitenpost 64 IRun2BFit
52   0:31:04   Douwe Jens Steensma   Warfstermolen 186 IRun2BFit
53   0:31:10   Kevin van Kammen   Surhuisterveen 182 IRun2BFit
54   0:31:17   Teije Blauw   Opeinde 417  
55   0:31:18   Hylke van der Veen   Drachten 325 Loopgroep Leijenloop 2012
56   0:31:19   Meindert van der Hoek     189 IRun2BFit
57   0:31:23   Danny van der Laan   Surhuisterveen 95 IRun2BFit
58   0:31:23   Hessel Bouma   Nijega 321  
59   0:31:23   Anne-Jaap Jacobi   Surhuisterveen 181 IRun2BFit
60   0:31:31   Rutger Terpstra   Buitenpost 18 IRun2BFit
61   0:31:34   Erwin Haijema   Buitenpost 36 IRun2BFit
62   0:31:50   Bonne Altena   Opeinde 385 Loopgroep Leijenloop 2012
63   0:31:52   Matthias Scholtus   Kollumerzwaag 159 IRun2BFit
64   0:31:52   Jarno Bouma   Kollumerzwaag 149 IRun2BFit
65   0:31:52   Wietze Boorsma   De Westereen 146 IRun2BFit
66   0:31:55   Martin Gjaltema   Opende 432  
67   0:32:04   Ferdinant Visser   Buitenpost 396  
68   0:32:08   Marcel Nieuwenhuis   Drachten 360  
69   0:32:12   Popke Veenstra   Drachten 309  
70   0:32:13   Roald Leeuwerik   Drachten 319 Loopgroep Leijenloop 2012
71   0:32:18   Eelko ter Schure   Drachten 382  
72   0:32:28   Pieter Sipma   Opeinde 412  
73   0:32:28   Jan Durk Sipma   Opeinde 413  
74   0:34:07   Jeroen Boshuijzen   Oentsjerk 409  
75   0:34:21   Hidde Altena   Opeinde 383  
76   0:34:30   Jan Vegter   Leeuwarden 442  
77   0:34:35   Sjolke Dupon   Opeinde 365  
78   0:34:47   Rienk Vroegop   Opeinde 301  
79   0:35:00   Keimpe Jacobi   Nijega 407  
80   0:35:01   Marcel Draaistra   Nijega 427  
81   0:35:10   Arjen Biesma   Nijega 440  
82   0:35:10   Sietse Jeeninga   Nijega 439  
83   0:35:38   Robert Nieuwenhuis   Drachten 314  
84   0:36:08   Derwin Steursma   Lutjegast 187 IRun2BFit
85   0:36:08   Niels Weening   Surhuizum 194 IRun2BFit
86   0:36:15   Herman Hoekstra   Leeuwarden 394  
87   0:36:15   Reinder Sinnema   Leeuwarden 397  
88   0:37:17   Roelof Tuinstra   Surhuizum 20 IRun2BFit
89   0:37:17   Oene Douwe Koopmans   Buitenpost 8 IRun2BFit
90   0:38:06   Marinus Jan van Werven   Opende 320  
91   0:39:45   Joop Leeuwerik   Apeldoorn 316  
92   0:41:26   Jeen Meinsma   Drachten 437  
93   0:42:59   Jan Rozema   Surhuisterveen 391  
94   0:44:04   Kees Toet   Drachten 372  
95   0:45:53   Hessel van der Bijl   Buitenpost 27 IRun2BFit
96   0:45:53   Remko Hofman   Augustinusga 180 IRun2BFit
97   0:45:56   Friso Bosma   Twijzelerheide 147 IRun2BFit
98   0:45:56   Daniël de Boer   Kollumerzwaag 172 IRun2BFit
99   0:45:59   Klaas Wietze Boorsma   Kollumerzwaag 145 IRun2BFit
100   0:46:05   Jelmer Brinkman   Kollumerzwaag 173 IRun2BFit
101   0:46:08   Thomas Veenstra   Twijzelerheide 164 IRun2BFit
102   0:46:08   Jesse Cappelle   Buitenpost 175 IRun2BFit
103   0:48:56   Klaas-Johan de Vries   Buitenpost 136 IRun2BFit
104   0:49:00   Maarten Zuidhoorn   Buitenpost 142 IRun2BFit
105   0:49:30   Evert de Vries   Harkema 82 IRun2BFit
106   0:49:30   Ronald Pander   Harkema 70 IRun2BFit
107   0:49:30   Auke-Andries de Haan   Harkema 63 IRun2BFit
108   0:49:30   Jelmer Brouwer   Buitenpost 59 IRun2BFit
109   0:52:59   Wout Jan Westerhof   Lutjegast 109 IRun2BFit
110   0:52:59   Ronald van der Woude   Augustinusga 54 IRun2BFit
111   0:52:59   Germ-Jan Beerda   Twijzel 56 IRun2BFit
112   0:53:38   Sietse Veenstra   Drachten 441  
113   0:55:12   Martijn van der Veer   Harkema 80 IRun2BFit
114   0:55:12   Gerben Tjeerdsma   Drogeham 78 IRun2BFit
115   0:55:12   Marwin Knoop   Buitenpost 41 IRun2BFit
116   0:55:32   Hylke Zijlstra   Surhuizum 25 IRun2BFit
-   Onbekend   Wouter Postma   Surhuizum 14 IRun2BFit
-   Onbekend   Egbert Taekema   Eastermar 76 IRun2BFit
-   Onbekend   Sander Tjoelker   Kollumerzwaag 188 IRun2BFit
-   DNF   Dennis Bakker   Opeinde 315  

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


01-01-2012 13:01:31Uitslagen 2012 - 12km Dames

Nr.   Tijd   Naam   Plaats B-Nr. Loopgroep
1   0:56:30   Corine Visser   Leeuwarden 550  
2   0:58:32   Willemien Zandberg   Drachten 554  
3   0:59:26   Maarije Brands   Rossum 570  
4   1:00:11   Saakje Regnerus   Broeksterwoude 514  
5   1:00:26   Karin Danhof   Irnsum 546  
6   1:00:39   Hilde Hiemstra   Harkema 535  
7   1:04:23   Leentje Steringa-Elverdink   Buitenpost 521  
8   1:08:57   Akke Vlietstra-v/d Meer   Burgum 541  
9   1:09:35   Mascha de Hek   Buitenpost 519  
10   1:10:31   Nelie Schut   Drachten 527  
11   1:13:51   Annelies Kooistra   Houtigehage 565  
12   1:13:55   Mattie Uildersma   Opende 536  
13   1:16:06   Martha Binnerts   Garyp 518  
14   1:16:48   Baukje Ouderkerken   Drachten 520  
15   1:16:58   Tineke van der Veen   Opeinde 533  
16   1:16:58   Anne Hoekman   Opeinde 534  
17   1:18:58   Regina Liekelema   Drachten 525  
18   1:20:49   Helma Reitsma   Drachten 512 Loopgroep Leijenloop 2012

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


01-01-2012 13:01:31Uitslagen 2012 - 12km Heren

Nr.   Tijd   Naam   Plaats B-Nr. Loopgroep
1   0:45:00   Henk Lourens   Buitenpost 531  
2   0:45:48   Ritske Flootman   Menaldum 563  
3   0:47:13   Willem de Haan   garijp 561  
4   0:48:15   Simon Regnerus   Marrum 515  
5   0:49:35   Anton-Theo Borger   Surhuisterveen 530  
6   0:50:11   Ynze Stienstra   Wergea 567  
7   0:50:35   Jan Uiterwijk   Eesveen 529  
8   0:50:49   Wilco Berga   Terwispel 544  
9   0:52:00   Otto de Boer   Leeuwarden 543  
10   0:52:33   Jordy Brands   Rossum 569  
11   0:53:00   Jan Douwe Zuidema   Damwoude 564  
12   0:54:56   Gerrit Bosma   Smilde 522  
13   0:55:52   Willem Haaksma   Kollum 572  
14   0:56:31   Jaring Kloosterman   Drachten 516 Loopgroep Leijenloop 2012
15   0:56:46   Cor van Sluis   Franeker 552  
16   0:57:13   Jouke van der Ploeg   Garijp 526  
17   0:57:17   Jelle Postma   Kollum 558  
18   0:57:36   Sjoerd Hoekstra   Garijp 555  
19   0:57:43   Henk Wijbenga   Suameer 559  
20   0:57:48   Mike Vlietstra   Peize 517  
21   0:58:11   Klaas Bosma   Garijp 562  
22   0:58:18   Domien Mulder   Joure 548  
23   0:59:15   Johan ter Elst   Nij Beets 568  
24   0:59:15   Peter Visser   Leeuwarden 551  
25   0:59:47   Tim den Berg   Leeuwarden 566  
26   1:00:11   Arjen Lettinga   Leeuwarden 538  
27   1:00:34   Oeds de Boer   Opeinde 528 Loopgroep Leijenloop 2012
28   1:00:40   Auke Feenstra   Zwaagwesteinde 571  
29   1:02:03   Martin de Jonge   Nietap 556  
30   1:02:12   Harold ten Dam   Drachten 507  
31   1:02:24   Jakob Veenstra   Drachten 560  
32   1:02:32   Martin Smit   Drachten 523  
33   1:03:03   Henk de Vries   Surhuisterveen 510  
34   1:03:17   Gerrit Bij   Hoogeveen 540  
35   1:03:47   Harry van Wieren   Drachten 501  
36   1:04:11   Djurre Johannes van der Schaaf   Oentsjerk 524  
37   1:04:31   Jitse van der Woude   Drachten 503 Loopgroep Leijenloop 2012
38   1:04:57   Simon van Dijk   Surhuisterveen 511  
39   1:06:45   Henk Postma   Deinum 532  
40   1:07:28   Aalze Vriezema   Opeinde 513  
41   1:07:57   Siebe Groos   Opeinde 505  
42   1:08:33   Geert Straatsma   Drachten 545  
43   1:08:36   Sieger Boersma   Kollumerzwaag 509  
44   1:08:49   Gerrit Ouderkerken   Drachten 508  
45   1:08:57   Sietse Vlietstra   Burgum 542  
46   1:08:57   Bert Hummel   Drachten 502  
47   1:09:01   Jan Reitsma   Eastermar 557  
48   1:09:20   Marcel de Vries   Drachten 506 Loopgroep Leijenloop 2012
49   1:09:42   Lubbert Kloosterman   Zwaagwesteinde 553  
50   1:14:12   Gerard Dijkstra   Ureterp 537  
51   1:26:15   Theo Runia   Leeuwarden 539  
52   1:35:52   Jerrie de Boer   Drachten 547  

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


01-01-2012 13:01:30Uitslagen 2012 - 21km Dames

Nr.   Tijd   Naam   Plaats B-Nr. Loopgroep
1   1:39:00   Wilma van Galen   Wolvega 830  
2   1:50:21   Elly Rooda-Voogd   Grootegast 843  
3   1:53:55   Annette Koops   Groningen 838  
4   1:55:06   Trees van Veen   Wolvega 819  
5   2:02:03   Kiki Boomgaard   De Knipe 831  
6   2:10:51   Janke de Haan   Peize 814  
7   2:12:27   Monique Jager   Leeuwarden 813  
8   2:12:45   Inge José van der Veen   Groningen 817  
9   2:14:51   Froukje Smedes   Garijp 835  
10   2:15:18   Mariette Bekker   Ysbrechtum 549  
11   2:15:58   Baukje Gietema   Amsterdam 816  
12   2:17:52   Liesbeth Minnema   Joure 844  

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


01-01-2012 13:01:10Uitslagen 2012 - 21km Heren

Nr.   Tijd   Naam   Plaats B-Nr. Loopgroep
1   1:18:07   Merwin Dollison   Winsum (Gr.) 823  
2   1:23:19   Johannes Postma   Leeuwarden 825  
3   1:27:06   Pieter-Jan Kooi   Loppersum 826  
4   1:29:24   Willijan Veltman   Leeuwarden 839  
5   1:32:21   Theo Borawitz   Leeuwarden 822  
6   1:34:35   Wim Bart Knol   Oldeberkoop 836  
7   1:36:23   Fedde Beijert   Ureterp 803  
8   1:36:34   Jasper van der Veen   Rottevalle 807  
9   1:36:46   Freek Schonewille   Hoogeveen 840  
10   1:40:53   Hilbrand Nauta   Drachten 806  
11   1:41:42   Michael Eversden   Schouwerzijl 815  
12   1:41:47   Herman Westerhuis   Workum 828  
13   1:42:55   Harro Alma   Oudega 802  
14   1:43:30   Klaas-Willem Nieuwland   Marum 842  
15   1:46:33   Klaas Sietse van der Wal   Buitenpost 829  
16   1:49:04   Erik Helmholt   Grootegast 841  
17   1:50:21   Bas Kalkman   Leeuwarden 800  
18   1:51:21   Roland de Vries   Zuidlaren 833  
19   1:54:00   Douwe Kamminga   Surhuisterveen 821 IRun2BFit
20   1:55:01   Klaas Struiving   Surhuisterveen 810  
21   1:55:01   Peter Veenstra   Surhuisterveen 818  
22   1:55:05   Gouke Reitsma   Buitenpost 837  
23   1:58:03   Peter Glim   Hippolytushoef 827  
24   2:02:42   Bertus Zwerver   Boornbergum 805  
25   2:03:57   Tom Alma   Oudega 801  
26   2:05:06   Jeen Holwerda   Earnewald 834  
27   2:12:09   Henk van der Meer   De Knipe 824  
28   2:12:45   Jan Wester   Drachtstercompagnie 832  
29   2:15:46   Henk Velkers   Joure 820  
30   2:18:33   Minne van Wieren   Kollumerzwaag 808  
31   2:18:33   Sije Dijkstra   Gerkesklooster 804  

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


05-12-2011 23:12:05Ook in 2011 weer een wandeltocht!

Sfeerfoto van de prachtige omgeving van de Leijen
Ook dit jaar wordt er naast een loopwedstrijd een wandeltocht georganiseerd rondom het meer de Leijen. Er zijn twee parcours uitgezet die dit prachtige natuurlijke landschap doorkruisen, met als afstanden 18 en 30 kilometer. Ook de wandelliefhebber is zaterdag 18 juni dus van harte uitgenodigd!

Wandeltocht:
Afstanden: 18 en 30 km
Aanvang: 9:00 - 10:30 uur
Inschrijfgeld: EUR 4,-
Startlocatie: Sportpark Douwekamp (Opeinde)

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


05-12-2011 22:12:2825e Intersport Evink Leijenloop op zaterdag 18 juni 2011

De start van de 24e Leijenloop
Op zaterdag 18 juni loopt sportpark Douwekamp weer vol voor de inmiddels 25e editie van de Intersport Evink Leijenloop. Ook dit jaar is de organisatie in handen van Korfbalclub de Pein en Sportvereniging Friesland. We hopen op dit jubileum weer vele lopers en wandelaars te mogen verwelkomen in Opeinde!

Loopwedstrijd:
Afstanden: 21, 12 en 5 km
Aanvang: 14:00 uur
Inschrijfgeld: EUR 7,- (21 en 12 km) en EUR 4,- (5 km)

De start is op sportpark Douwekamp aan de Healwei 2, 9218 RD te Opeinde. Op enkele verspreidde posters staat per abuis een ander adres vermeld, het hierbovenstaande geldt als juist!

Binnenkort wordt de online voorinschrijving op deze site geopend.

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


11-11-2011 15:11:5826e Leijenloop op zaterdag 16 juni 2012

Ook in 2012 wordt de Leijenloop weer georganiseerd op de derde zaterdag van juni. Zet 16 juni 2012 dus alvast in uw agenda! Meer informatie omtrent de 26e editie verschijnt tzt op deze site.

Met vragen kunt u terecht op de contactpagina.

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


05-09-2011 16:09:24Voorinschrijving 24e Leijenloop geopend!

Beste hardloopliefhebber!

Tot donderdagavond is het mogelijk om je online in te schrijven voor de 24e Leijenloop. Door je online in te schrijven bespaar je 1 Euro op de inschrijfkosten, verder help je de organisatie met een vlotte verwerking van de inschrijvingen op 19 juni a.s. Doen dus!!

Klik hier om je online in te schrijven voor de 23e Leijenloop.

Alle deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven ontvangen donderdag bericht met daarin het toegewezen borstnummer!

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


05-09-2011 16:09:22Organisatie Leijenloop volop in beweging!

Afgelopen weken is de marathoncommisie volop bezig om de 24e editie van de Leijenloop te organiseren. Ook dit jaar is de organisatie erin geslaagd om een aantal sponsors bij elkaar te krijgen. Waaronder de hoofdsponsor Intersport Evink te Drachten. Intersport Evink is al jaren nauw betrokken bij de Leijenloop en koppelt ook dit jaar haar naam aan deze hardloopklassieker. De hoofdsponsor stelt ook extra prijzen ter beschikking voor de winnaars van de halve marthon. Komende weken zal op deze site meer informatie hierover te vinden zijn.

Japaveh - Leijenloop | weekrapport


Hoofdsponsor

Leijenloop twitter

image
31e Leijenloop uitslagen met kampioensgalerij. Na controle zijn nu echt alle uitslagen online https://t.co/ihhORmGFN7

2017-06-19 21:07:06 | Reageer | Retweet

image
Hagos Berhane en Hinke Schokker blijven concurrentie ver vóór bij 31e Leijenloop Onder zeer goede loopcondities... https://t.co/PZf8MwrPsz

2017-06-19 09:28:06 | Reageer | Retweet

image
Er ontbraken 16 uitslagen in de 12 Km poules gisteren. Die zijn inmiddels aangevuld en terug te vinden in de... https://t.co/EKXInUlXU8

2017-06-19 06:33:06 | Reageer | Retweet

image
Er ontbraken 16 uitslagen in de 12 Km poules gisteren. Die zijn inmiddels aangevuld en terug te vinden in de lijst: https://t.co/nehGxbF9gL

2017-06-18 21:49:06 | Reageer | Retweet

image
RT @Leijenloop: De Leijenloop 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: Hoofdsponsor Paviljoen de Leyen https://t.co/drIDnTWFS2 En... https:…

2017-06-18 14:01:06 | Reageer | Retweet

image image image
Zo'n 400 sfeer en finischfoto's van de 31e Leijenloop zijn hier te vinden: https://t.co/NDzfBSmcSp Uitslagen: https://t.co/nehGxbF9gL

2017-06-18 12:14:06 | Reageer | Retweet

image
21Km prooi voor Hagos Berhane en Hinke Schokker - Zo goed als alle uitslagen online https://t.co/0jJIkcB82u

2017-06-17 16:59:06 | Reageer | Retweet

image
Winnaars 12 Km ook bekend; Menco Schuurman en Rianne Harmsen + Meeste uitslagen 5 Km staan online https://t.co/LkZPzwz8kI

2017-06-17 15:35:06 | Reageer | Retweet

image
De eerste uitslagen staan inmiddels online; Henri Harmsen en Liane de Wit winnen op de 5km https://t.co/UYed7a24pU

2017-06-17 15:12:06 | Reageer | Retweet

image
De Leijenloop 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: Hoofdsponsor Paviljoen de Leyen https://t.co/drIDnTWFS2 En... https://t.co/lI2Cy1Xbzh

2017-06-17 14:30:06 | Reageer | Retweet

image
Nog 1 minuut voor de 12 en 5,2 van start gaan ! https://t.co/zMg8i0znNl

2017-06-17 14:14:06 | Reageer | Retweet

image
Over ruim een kwartier starten we de 31e leijenloop. Zodra de eerste lopers binnen zijn staan de uitslagen online : https://t.co/nehGxbF9gL

2017-06-17 13:41:06 | Reageer | Retweet

image
Prima weer om een rondje te hardlopen vanmiddag! 14.00 uur Leijenloop 5-12-21 km. Inschrijven vanaf 12.30 uur.... https://t.co/pTxKvJT0UA

2017-06-17 08:36:06 | Reageer | Retweet

image
Prima weer om een rondje te hardlopen vanmiddag! 14.00 uur Leijenloop 5-12-21 km. Inschrijven vanaf 12.30 uur. Spor… https://t.co/k9tS8aUTxh

2017-06-17 06:54:06 | Reageer | Retweet

image
De voorinschrijving van de Leijenloop 2017 is gesloten!

2017-06-16 00:05:06 | Reageer | Retweet

image
Nog zo'n 2 uur de mogelijkheid om je vooraf in te schrijven. https://t.co/1Ddy0eKtXg Zaterdag 17 juni 2017 Leijenloop, vanaf 14.00 uur

2017-06-15 21:54:06 | Reageer | Retweet

image
Vandaag is de laatste dag dat de voorinschrijving van de Leijenloop 2017 geopend is! Pak die €1 korting, opgave via https://t.co/b5QRNk1fCC

2017-06-15 12:06:06 | Reageer | Retweet

image
Wist u al dat wij een nieuwe prijzencategorie binnen de halve marathon hebben. "Veteranen" vanaf 40 jaar (geboortedatum vóór 17 juni 1977) 💪

2017-06-14 22:39:06 | Reageer | Retweet